Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

NetWork.Baiviet History

Hide minor edits - Show changes to markup

October 01, 2005, at 01:56 AM by Truongnv -
Changed lines 18-19 from:
 • Phần mềm mã mở - con đường để gia nhập WTO - Ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó chánh văn phòng CNTT (Bộ Khoa học Công nghệ), khẳng định với Vn Express?, mã nguồn mở là giải pháp tốt nhất để chống lại phần mềm lậu khi Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tu
to:
 • Phần mềm mã mở - con đường để gia nhập WTO - Ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó chánh văn phòng CNTT (Bộ Khoa học Công nghệ), khẳng định với VnExpress, mã nguồn mở là giải pháp tốt nhất để chống lại phần mềm lậu khi Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tu
Deleted line 22:
October 01, 2005, at 01:55 AM by Truongnv -
Changed lines 18-19 from:
 • Phần mềm mã mở - con đường để gia nhập WTO - Ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó chánh văn phòng CNTT (Bộ Khoa học Công nghệ), khẳng định với Vn Express?, mã nguồn mở là giải pháp tốt nhất để chống lại phần mềm lậu khi Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tu
to:
 • Phần mềm mã mở - con đường để gia nhập WTO - Ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó chánh văn phòng CNTT (Bộ Khoa học Công nghệ), khẳng định với Vn Express?, mã nguồn mở là giải pháp tốt nhất để chống lại phần mềm lậu khi Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tu
October 01, 2005, at 01:54 AM by Truongnv -
Added line 17:
October 01, 2005, at 01:54 AM by Truongnv -
Added line 11:
Added line 13:
Added line 15:
Changed lines 17-18 from:
to:
 • Phần mềm mã mở - con đường để gia nhập WTO - Ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó chánh văn phòng CNTT (Bộ Khoa học Công nghệ), khẳng định với Vn Express?, mã nguồn mở là giải pháp tốt nhất để chống lại phần mềm lậu khi Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tu
September 25, 2005, at 12:17 AM by 220.231.121.158 -
Changed line 10 from:
 • - Nguyễn Hồng Quang và Hồ Tường Vinh - Viện Tin học Pháp ngữ (IFI)
to:
 • Nguồn mở, tự do và khuôn dạng - Nguyễn Hồng Quang và Hồ Tường Vinh - Viện Tin học Pháp ngữ (IFI)
September 25, 2005, at 12:16 AM by 220.231.121.158 -
Changed line 10 from:
 • - Nguyễn Hồng Quang và Hồ Tường Vinh - Viện Tin học Pháp ngữ (IFI)
to:
 • - Nguyễn Hồng Quang và Hồ Tường Vinh - Viện Tin học Pháp ngữ (IFI)
September 25, 2005, at 12:15 AM by 220.231.121.158 -
Changed line 10 from:
to:
 • - Nguyễn Hồng Quang và Hồ Tường Vinh - Viện Tin học Pháp ngữ (IFI)
September 25, 2005, at 12:14 AM by 220.231.121.158 -
Changed lines 12-14 from:
to:
 • Linux - Vì sao sáng trên bầu trời CNTT - Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin và nguồn cảm hứng về Linux cho những bạn nào chưa có dịp tìm hiểu qua về Linux, hoặc những bạn mới bít về Linux sẽ có 1 cái nhìn rõ ràng hơn về Linux.
 • Gartner: ‘5 năm nữa Linux mới có thể phổ biến - Theo hãng khảo sát Mỹ, phần mềm mã nguồn mở mới chỉ đi được nửa chặng đường đến ngưỡng chín muồi để có thể được ứng dụng rộng rãi trong hạ tầng thông tin của các doanh nghiệp, bất chấp những nỗ lực thương mại hóa nền tảng này gần đây.
Changed lines 17-20 from:

Bài viết

 • Linux - Vì sao sáng trên bầu trời CNTT - Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin và nguồn cảm hứng về Linux cho những bạn nào chưa có dịp tìm hiểu qua về Linux, hoặc những bạn mới bít về Linux sẽ có 1 cái nhìn rõ ràng hơn về Linux.
 • Gartner: ‘5 năm nữa Linux mới có thể phổ biến - Theo hãng khảo sát Mỹ, phần mềm mã nguồn mở mới chỉ đi được nửa chặng đường đến ngưỡng chín muồi để có thể được ứng dụng rộng rãi trong hạ tầng thông tin của các doanh nghiệp, bất chấp những nỗ lực thương mại hóa nền tảng này gần đây.
to:
September 25, 2005, at 12:13 AM by 220.231.121.158 -
Changed lines 1-2 from:

(:Title Những bài viết về Linux:)

to:

(:Title Những bài viết về phần mềm mã mở:)

“… Một hòn đá không thể lớn lên được, nó chỉ có thể bị mòn đi hoặc rã ra. Một sinh vật sống có thể lớn lên, thích nghi,hoàn thiện và tiến hoá. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở. Phần mềm thương mại không có sự tương tác của người sử dụng, trong khi đó phần mềm nguồn mở được hoàn thiện, thích nghi với yêu cầu của từng người sử dụng và có khả năng tiến hoá theo những nguyên tắc chung của cộng đồng sử dụng đề ra…”

Bob Young – Kiến trúc sư trưởng Red Hat Linux

 • Nguồn mở, tự do và khuôn dạng Δ - Nguyễn Hồng Quang và Hồ Tường Vinh - Viện Tin học Pháp ngữ (IFI)
 • Ngày phần mềm tự do 2005 ở Việt Nam Tại Hà Nội sáng nay, ngày phần mềm nguồn mở đã diễn ra không tấp nập và ồn ào trong một góc khuôn viên của Viện Công nghệ thông tin (Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam) với những người quan tâm hầu hết là học sinh, sinh viên.
September 13, 2005, at 12:26 AM by 220.231.120.219 -
Changed line 7 from:
to:
 • Linux - Vì sao sáng trên bầu trời CNTT - Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin và nguồn cảm hứng về Linux cho những bạn nào chưa có dịp tìm hiểu qua về Linux, hoặc những bạn mới bít về Linux sẽ có 1 cái nhìn rõ ràng hơn về Linux.
September 13, 2005, at 12:19 AM by 220.231.120.219 -
Deleted line 3:
Added lines 5-7:
September 13, 2005, at 12:13 AM by 220.231.120.219 -
Changed lines 6-7 from:
 • Gartner: ‘5 năm nữa Linux mới có thể phổ biến
  Theo hãng khảo sát Mỹ, phần mềm mã nguồn mở mới chỉ đi được nửa chặng đường đến ngưỡng chín muồi để có thể được ứng dụng rộng rãi trong hạ tầng thông tin của các doanh nghiệp, bất chấp những nỗ lực thương mại hóa nền tảng này gần đây.
to:
 • Gartner: ‘5 năm nữa Linux mới có thể phổ biến - Theo hãng khảo sát Mỹ, phần mềm mã nguồn mở mới chỉ đi được nửa chặng đường đến ngưỡng chín muồi để có thể được ứng dụng rộng rãi trong hạ tầng thông tin của các doanh nghiệp, bất chấp những nỗ lực thương mại hóa nền tảng này gần đây.
September 13, 2005, at 12:10 AM by 220.231.120.219 -
Changed lines 6-7 from:
to:
 • Gartner: ‘5 năm nữa Linux mới có thể phổ biến
  Theo hãng khảo sát Mỹ, phần mềm mã nguồn mở mới chỉ đi được nửa chặng đường đến ngưỡng chín muồi để có thể được ứng dụng rộng rãi trong hạ tầng thông tin của các doanh nghiệp, bất chấp những nỗ lực thương mại hóa nền tảng này gần đây.
September 13, 2005, at 12:07 AM by 220.231.120.219 -
Added line 6:
September 12, 2005, at 06:14 PM by 203.160.1.67 -
Changed line 5 from:
to:

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

Khok82-1.jpg: 200x125, 36k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower5.jpg: 300x250, 29k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns4.jpg: 700x439, 298k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
covat0.jpg: 200x125, 34k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu7_0.jpg: 250x156, 47k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
3.jpg: 600x375, 112k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 01, 2005, at 01:56 AM