Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Project

Đối tác và khách hàng

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

  1. Dựng ảnh 3D siêu thật bằng kết hợp hai giải thuật Radiosity và Raytracing?- Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Đại Viện Tin học Pháp ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội Email: minhbn@mail.hut.edu.vn, buidai@gmail.com

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

th_vsg_10.jpg: 200x150, 30k (December 01, 2011, at 10:13 AM)
vanmieu4.jpg: 800x500, 160k (December 01, 2011, at 10:13 AM)
2.jpg: 600x375, 113k (December 01, 2011, at 10:13 AM)
kho82-s4.jpg: 800x500, 96k (December 01, 2011, at 10:13 AM)
th_srs_02.jpg: 200x150, 27k (December 01, 2011, at 10:13 AM)
BigC-1.jpg: 200x125, 22k (December 01, 2011, at 10:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 12, 2005, at 01:33 AM