Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Project

Đối tác và khách hàng

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Main.HomePage History

Hide minor edits - Show changes to markup

January 24, 2011, at 09:11 AM by 123.24.174.237 -
Deleted line 14:
 • Phim 5D ra mắt khán giả Việt
  Sau 3D (hình ảnh nổi), 4D (hình ảnh động), Tết Kỷ Sửu này, khán giả Việt Nam có thể sẽ được thưởng thức công nghệ chiếu phim 5D. Với 5D, ngoài sự chuyển động của hình ảnh trong phim, khán giả còn cảm nhận được cả mùi hương toát ra từ màn ảnh...
January 24, 2011, at 09:08 AM by 123.24.174.237 -
Changed line 15 from:
 • Phim 5D ra mắt khán giả Việt
  Sau 3D (hình ảnh nổi), 4D (hình ảnh động), Tết Kỷ Sửu này, khán giả Việt Nam có thể sẽ được thưởng thức công nghệ chiếu phim 5D. Với 5D, ngoài sự chuyển động của hình ảnh trong phim, khán giả còn cảm nhận được cả mùi hương toát ra từ màn ảnh.Đây là một công nghệ khá mới phục vụ ngành công nghiệp điện ảnh - truyền hình, do người Đức chế tạo, được Công ty Greenpost (Việt Nam) mang về Việt Nam giới thiệu vào tháng 12 qua...
to:
 • Phim 5D ra mắt khán giả Việt
  Sau 3D (hình ảnh nổi), 4D (hình ảnh động), Tết Kỷ Sửu này, khán giả Việt Nam có thể sẽ được thưởng thức công nghệ chiếu phim 5D. Với 5D, ngoài sự chuyển động của hình ảnh trong phim, khán giả còn cảm nhận được cả mùi hương toát ra từ màn ảnh...
January 24, 2011, at 09:07 AM by 123.24.174.237 -
Changed lines 21-23 from:
to:

(:thumblist Application.demo px=128 cols=3 align=center name="*.jpg" limit=3 shuffle=1:) Bài viết | Demo3d | Diễn đàn

Deleted lines 28-29:

(:thumblist Application.demo px=128 cols=3 align=center name="*.jpg" limit=3 shuffle=1:) Bài viết | Demo3d | Diễn đàn

January 24, 2011, at 09:07 AM by 123.24.174.237 -
Changed lines 20-23 from:

(:thumblist Application.demo px=128 cols=3 align=center name="*.jpg" limit=3 shuffle=1:) Bài viết | Demo3d | Diễn đàn (:cellnr align=left width=42%:)

to:
Changed lines 27-29 from:
to:

(:thumblist Application.demo px=128 cols=3 align=center name="*.jpg" limit=3 shuffle=1:) Bài viết | Demo3d | Diễn đàn (:cellnr align=left width=42%:)

January 24, 2011, at 09:06 AM by 123.24.174.237 -
Changed lines 20-21 from:
to:

(:thumblist Application.demo px=128 cols=3 align=center name="*.jpg" limit=3 shuffle=1:) Bài viết | Demo3d | Diễn đàn (:cellnr align=left width=42%:)

Changed lines 29-31 from:

(:thumblist Application.demo px=128 cols=3 align=center name="*.jpg" limit=3 shuffle=1:) Bài viết | Demo3d | Diễn đàn (:cellnr align=left width=42%:)

to:
January 24, 2011, at 09:05 AM by 123.24.174.237 -
Changed lines 21-23 from:

(:thumblist Application.demo px=128 cols=3 align=center name="*.jpg" limit=3 shuffle=1:) Bài viết | Demo3d | Diễn đàn

to:
Added lines 27-28:

(:thumblist Application.demo px=128 cols=3 align=center name="*.jpg" limit=3 shuffle=1:) Bài viết | Demo3d | Diễn đàn

January 24, 2011, at 09:03 AM by 123.24.174.237 -
Added line 13:
 • 3D hoạt động như thế nào?
  3D đang dần đi vào cuộc sống (từ giải trí, y tế, cho tới truyền thông hay các lĩnh vực khoa học chuyên biệt,v.v...) nhưng không nhiều người có được hiểu biết tường tận về nó. Phân tích từ Gizmodo sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn tổng quan về công nghệ này...

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

2.jpg: 600x375, 113k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower0.jpg: 800x376, 109k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu6_0.jpg: 250x156, 49k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
kho82-s3.jpg: 800x500, 101k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu7.jpg: 800x500, 143k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu3_0.jpg: 250x156, 41k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 24, 2011, at 09:11 AM