Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

MGraphic.Photoshop History

Hide minor edits - Show changes to markup

September 10, 2005, at 01:55 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 1-3 from:

Photoshop l một chương trình cực mạnh, các công cụ chỉnh sửa của nó đã trở thành chuẩn công nghiệp giúp cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo được các hình ảnh phức tạp ứng dụng cho Web và in ấn.

to:

Photoshop là một chương trình xử lý ảnh cực mạnh, các công cụ chỉnh sửa của nó đã trở thành chuẩn công nghiệp giúp cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo được các hình ảnh phức tạp ứng dụng cho Web và in ấn.

September 10, 2005, at 01:54 AM by 220.231.126.190 -
Changed line 4 from:

Tài liệu lý thuyết Adobe PhotoShop

to:

Tài liệu lý thuyết

September 10, 2005, at 01:54 AM by 220.231.126.190 -
Changed line 4 from:

Tài liệu tự học PhotoShop CS

to:

Tài liệu lý thuyết Adobe PhotoShop

September 10, 2005, at 01:53 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 7-8 from:
to:
September 10, 2005, at 01:48 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 9-11 from:

Phần hướng dẫn thực hành

to:

Phần hướng dẫn thực hành

September 10, 2005, at 01:41 AM by 220.231.126.190 -
Changed line 4 from:

Tài liệu tự học Photo Shop CS

to:

Tài liệu tự học PhotoShop CS

Changed lines 6-9 from:
  • Tô màu cho hình hoạt họa
to:
  • Tô màu cho hình hoạt họa

Phần hướng dẫn thực hành

September 10, 2005, at 01:39 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 5-6 from:
  • Tài liệu tự học PhotoShop CS
to:
  • Tài liệu tự học PhotoShop CS
  • Tô màu cho hình hoạt họa
September 10, 2005, at 01:28 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 4-5 from:

(:treemenu:)

to:

Tài liệu tự học Photo Shop CS

Deleted line 26:

(:treemenuend:)

September 10, 2005, at 01:27 AM by 220.231.126.190 -
Added lines 1-3:

Photoshop l một chương trình cực mạnh, các công cụ chỉnh sửa của nó đã trở thành chuẩn công nghiệp giúp cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo được các hình ảnh phức tạp ứng dụng cho Web và in ấn.

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

kho82-s3.jpg: 800x500, 101k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu1.jpg: 800x500, 131k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-2.jpg: 800x500, 64k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns3.jpg: 700x439, 275k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
cangdn2.jpg: 800x500, 69k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
th_vsg_02.jpg: 200x150, 5k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 10, 2005, at 01:55 AM