Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

 1. Tạo một Gallery ảnh cho Web:Tạo một trang web dạng gallery ảnh thu nhỏ (Thumbnail) với các đường linh (Link) tới phiên bản ảnh có kích thước lớn hơn
  1. Chọn File > Browse để mở File Browser.
  2. Trong phần Folders palette của File browser, kích vào (click) folder chứa các ảnh mà bạn muốn đưa vào trong trang web của bạn. Photoshop® sẽ hiển thị cỡ ảnh nhỏ (Thumbnail) mà bạn sẽ đưa vào trong gallery.
  3. Để sắp xếp lại thứ tự của các ảnh , bạn có thể thực hiện bằng cách kéo các ảnh nhỏ tới vị trí mà bạn mong muốn. Trong khi bạn kéo, một băng màu đen sẽ xuất hiện giữa vị trí của ảnh tới điểm mà nó sẽ được chèn vào.
  4. Nếu bạn muốn đưa chỉ một vài ảnh vào gallery, hãy lựa chọn các thumbnail của các ảnh đó bằng cách giữ phím Shift- và kích chuột (click) lần lượt vào các ảnh mà bạn cần để chọn chúng. Giữ phím Ctrl - và kích chuột (Windows) hay giữ phím Command – kích chuột (Mac OS) để lựa thêm các ảnh.
  5. Trong menu bar ở đỉnh của cửa sổ File Browser, chọn Automate > Web Photo Gallery.
  6. Tại hộp thoại Site area of the Web Photo Gallery, chọn một kiểu trình bày từ menu Styles. Một cửa sổ hiển thị của kiểu gallery đã chọn sẽ hiện ra tại vùng bên phải của hộp thoại.
  7. Tại phần ảnh nguồn, kích chuột vào nút Destination (Đích đến) và xác định nơi bạn muốn lưu các ảnh cho gallery. Sau đó nhấp OK.
  8. Tại phần các tùy chọn (Option), chọn Banner from the Options menu. Đánh dấu vào trường Site Name, và nhập tên cho site.
  9. Tại mục tùy biến của gallery, như là kích thước của ảnh thu nhỏ (thumbnails) hoặc các lien kết (linked images), chọn các lựa chọn khác từ Options menu, và bạn có thể thay đổi các thiết lập như ý muốn của mình.
  10. Khi bạn đã hài lòng với các thiết lập, nhấp OK. Photoshop sẽ tạo ra gallery ảnh và các trang ảnh lớn kèm theo.

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

vanmieu5.jpg: 800x500, 174k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
kho82-s2.jpg: 800x500, 88k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
1.jpg: 600x375, 101k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
th_vsg_13.jpg: 200x150, 29k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-2.jpg: 800x500, 64k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
th_vsg_02.jpg: 200x150, 5k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 28, 2005, at 01:16 AM