Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thành công của mẫu quảng cáo. Thường thì không thể đòi hỏi việc chính xác về màu sắc mà thường là việc điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm và tâm lý màu của đối tượng mà mẫu quảng cáo sẽ phục vụ.Trong ngành in ấn khi nói đến màu sắc là nói đến quá trình tái tạo màu, làm sao để cho màu sắc khi in ra trên sản phẩm đúng ý đồ nhà thiết kế mong muốn.


Vẽ mặt nhân vật Anime

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

vanmieu6.jpg: 800x500, 171k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
radar1.jpg: 450x396, 64k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
1.jpg: 600x375, 101k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
cangdn3.jpg: 800x500, 72k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu8.jpg: 800x500, 143k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower4.jpg: 300x250, 28k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 21, 2005, at 12:07 AM