Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Theo hãng khảo sát Mỹ, phần mềm mã nguồn mở mới chỉ đi được nửa chặng đường đến ngưỡng chín muồi để có thể được ứng dụng rộng rãi trong hạ tầng thông tin của các doanh nghiệp, bất chấp những nỗ lực thương mại hóa nền tảng này gần đây.

Báo cáo mới nhất về “Chim cánh cụt” của Gartner cảnh báo: thử thách lớn nhất đối với Linux trên con đường phổ dụng hóa sẽ tập trung ở việc nó phải khẳng định được hiệu quả sử dụng cũng như khả năng bảo mật trong vai trò làm server trung tâm dữ liệu cho các ứng dụng quan trọng.

Giới doanh nghiệp nhìn chung vẫn còn ở giai đoạn đầu của quá trình triển khai Linux. Tuy nhiên, Gartner cho rằng thời gian từ nay đến cuối năm 2005 sẽ có sự gia tăng hoạt động thương mại hóa mã mở, nâng cao khả năng lưu trữ và quản lý hệ thống của Linux, trong đó có việc hệ điều hành này được sử dụng chủ yếu cho nền tảng máy chủ Web Sphere? và những ứng dụng hạ tầng trên máy tính lớn cũng như các dịch vụ web trên máy tính dạng phiến mỏng (blade) và dạng giá (rack).

Trên môi trường desktop, Linux đang trong giai đoạn khó khăn. Gartner nhận định rằng hệ điều hành này đang đi đến một thời điểm khi mà chi phí chuyển đổi có thể vượt quá những lợi ích thu về, đặc biệt là trong bối cảnh mà sự tuyên truyền quá mức cũng như những dự báo xa thực tế về Linux có nhiều nguy cơ dẫn đến thất bại hơn thành công trong triển khai.

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

vanmieu7.jpg: 800x500, 143k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns2.jpg: 700x439, 292k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower7.jpg: 300x250, 25k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
CangDN-1.jpg: 200x125, 31k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-5.jpg: 800x600, 56k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
kho82-s4.jpg: 800x500, 96k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 13, 2005, at 12:09 AM