Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Bob Young – Kiến trúc sư trưởng Red Hat? Linux

  • Nguồn mở, tự do và khuôn dạng - Nguyễn Hồng Quang và Hồ Tường Vinh - Viện Tin học Pháp ngữ (IFI)
  • Ngày phần mềm tự do 2005 ở Việt Nam Tại Hà Nội sáng nay, ngày phần mềm nguồn mở đã diễn ra không tấp nập và ồn ào trong một góc khuôn viên của Viện Công nghệ thông tin (Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam) với những người quan tâm hầu hết là học sinh, sinh viên.
    * Xin mời các bạn cùng tham gia

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

BigC-5.jpg: 800x600, 56k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
nghiatrang.jpg: 800x500, 138k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-3.jpg: 800x500, 65k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vsg_01.jpg: 600x450, 55k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
kho82-s4.jpg: 800x500, 96k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
kho82-s2.jpg: 800x500, 88k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 17, 2007, at 11:40 AM