Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Sự ra đời của phần cứng đồ hoạ có thể lập trình được đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc rendering thời gian thực. Tính đa dạng trong việc sử dụng vertex và fragment shader cho phép những người phát triển có thể thể hiện những thuộc tính trực quan phức tạp với frame rate cao, đây là việc mà trước đây thường rất khó khăn. Kết quả của sự nâng cao hiệu quả của các shader đã dẫn tới việc tạo ra một ngôn ngữ ở một cấp độ cao có thể só sánh với các ngôn ngữ như C hay Java. Một trong những ngôn ngữ Shading: Open GL Shading Language (GLSL) sẽ được đề cập trong bài viết.

Trong một thời gian dài các chức năng “cứng” được gọi bởi các thư viện đồ hoạ như Open GL hay Direct X đã chi phối thế giới đồ hoạ. Trong lúc đó, sự thành công của các phần mềm render thương mại như Pixar Renderman đã cho phép lập trình và định cấu hình cho từng bước của quá trình render. Những chương trình như vật được gọi là các shader.

Vì các giải pháp sử dụng phần mềm có khả năng biểu diễn đồ hoạ phức tạp thường thực thi rất chậm, nên các nhà sản xuất phần cứng đồ hoạ đã cung cấp một tập hữu hạn các khối xử lý shader trong phần cứng. Các shader này được viết bằng ngôn ngữ shader chuyên dụng có thể mapping trực tiếp với phần cứng.

Việc sáng tạo hoàn toàn ra một ngôn ngữ mới không phải lúc nào cũng có cú pháp đơn giản. Hầu hết các ngôn ngữ shading ở cấp độ cao vay mượn các khái niệm cơ bản và cấu trúc của chúng từ ngôn ngữ C, do ngôn ngữ C được biết tới như là một ngôn ngữ nhanh và mạnh trong khi đó có thể dễ dàng mapping tới phần cứng. Việc sử dụng rộng rãi ngôn ngữ C bao gồm cả C++ trong công nghiệp phần mềm cho phép các lập trình viên có thể dễ dàng làm việc với các ngôn ngữ shading.

Những ngôn ngữ cấp cao sẽ nâng cao hiệu quả công việc của người lập trình viên bằng cách giảm sự phụ thuộc vào phần cứng, hỗ trợ các lớp trừu tượng và tăng tính dễ hiểu của mã nguồn. Thậm chí trong các phần mềm như Maya còn cung cấp khả năng phát triển các shader có thể tương tác với nhau.

Trong khuôn khổ các bài viết tới xin trình bày những nét khái quát nhất về ngôn ngữ OpenGL Shading Language, một thành phần chủ chốt của phiên bản Open GL 2.0.

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

kho82-s4.jpg: 800x500, 96k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns6.jpg: 700x439, 417k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-3.jpg: 800x500, 65k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu4_0.jpg: 250x156, 46k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu9_0.jpg: 250x156, 47k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
th_vsg_09.jpg: 200x150, 31k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 10, 2005, at 02:47 AM