Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Trên cơ sở thư viện đồ họa chuyên dụng ta có thể hiển thị nhanh và cải thiện chất lượng các cảnh đồ họa 3D nhờ các thuật toán chọn lọc, sắp xếp phân loại cùng một số thuật toán khác. Để có thể hiển thị nhanh các cảnh đồ họa 3D cần phải giảm thiểu tải của bộ lõi hiển thị đồ họa, nhờ đó cho phép hoàn trả cảnh đồ họa phức tạp trong thời gian thực. Hiển thị thời gian thực các cảnh đồ họa 3D là trả lại cảnh ở khung hình với nhịp độ đủ cao đáp ứng sự tương tác của con người (60Hz hoặc cao hơn tùy theo mục đích của sản phẩm mô phỏng).

Bài báo đề cập đến một mô hình xử lý theo chế độ đa nhiệm song song, đa màn hình hiển thị. Mô hình ứng dụng thư viện mã nguồn mở Open SG? cho phép tối ưu dữ liệu và tăng tốc độ hiển thị đồ hoạ 3D khi dữ liệu lớn hỗ trợ phát triển nhanh các ứng dụng đồ hoạ chất lượng cao.

Cập nhật ngày 25/08/2005Sử dụng mô hình trên, chúng tôi đã xây dựng thành công mô hình song song, đa màn hình hiển thị trên nhiều máy. Số khung hình đạt 60 fps bảo đảm việc tương tác qua lại của người dùng, đáp ứng được yêu cầu đạt ra của các thiết bị tập lái (Hiện được ứng dụng trong sản phẩm hệ thống tập lái xe do TTCN Mô phỏng thực hiện) Nội dung toàn văn của bài báo
Cập nhật ngày 08/02/2005Đa nhiệm, đa màn hình hiển thị trên máy đơn. Số khung hình đạt 48 fps bảo đảm việc tương tác qua lại của người dùng, đáp ứng được yêu cầu đạt ra của các thiết bị tập lái

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

controlTower4.jpg: 300x250, 28k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-1.jpg: 200x125, 22k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns1.jpg: 700x439, 262k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns6.jpg: 700x439, 417k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
cangdn3.jpg: 800x500, 72k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
2.jpg: 600x375, 113k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 29, 2005, at 11:37 PM