Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Textures là ảnh được dán lên các mặt đa giác mục đích để các đối tượng cần hiẻn thị gióng thực hơn mà không làm tăng số lượng đa giác. Các ảnh này có thể được tạo ra bởi các phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiêp như:

Có rất nhièu định dạnh ảnh mà thư viện OSG và Open SG có thể đọc được; Chúng bao gồm:

  • jpeg - cho chất lượng ảnh tốt và độ nén cao
  • tga - hầu như tất cả các phầm mềm xử lý ảnh đều hỗ trợ
  • png - cho độ phan giải mầu thấp, nhưng hỗ trợ Ảnh trong suốt.

Chúng ta không nên dùng kiểu BMP bởi dung lượng lớn (lớn hơn 3 lần chuẩn RGB).

Most (?all?) Open GL implementations convert the image loaded to a power of 2 size (eg a 324 by 133 pixel image will often be rounded to 256 by 128 pixels). Therefore it is useful to produce your textures in power of 2 sizes so that all users will see the same appearance, and no re-interpolation is carried out by the end program.

Khi lập trình thường dùng kỹ thuatạ lặp texture để cho kết quả tốt mà vẫn hạn chế được bộ nhớ texture - có một phương pháp tạo texture cho kỹ thuật này được miêu tả ở phần sau Tạo texture lặp

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

vanmieu3_0.jpg: 250x156, 41k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
nhatranglarge16820061.jpg: 650x406, 201k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns6.jpg: 700x439, 417k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
kho82-s1.jpg: 1280x800, 175k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu6.jpg: 800x500, 171k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-5.jpg: 800x600, 56k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 29, 2005, at 11:32 PM