Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Thư viện Open Scene Graph còn được biết với tên viết tắt OSG cho phép phát triển các sản phẩm mô phỏng bay, trò chơi, các sản phẩm thực tại ảo. bằng cách cung cấp các lớp đối tượng khung dựa trên thư viện bậc thấp Open GL, cho phép tối ưu dữ liệu và tăng tốc hiển thị đồ hoạ ba chiều và nhiều tiện ích bổ xung giúp pháp triển nhanh ứng dụng đồ hoạ cao cấp.

Trang web trính thức của OSG và các thư viện có liên quan trực tiếp

Các ví dụ phục vụ học tập

Dữ liệu

  • SampleDataset Δ - Các phần dữ liệu tự do cho việc sử dụng họa tập thông qua ví dụ.

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

ns7.jpg: 700x439, 303k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
kho82-s3.jpg: 800x500, 101k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
th_vsg_02.jpg: 200x150, 5k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
Onepillapagoda1.jpg: 600x375, 101k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
Khok82-1.jpg: 200x125, 36k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
radar2.jpg: 450x397, 60k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 19, 2007, at 10:55 PM