Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Thư viện ODE là thư viện dùng để phát triển các sản phẩm phần mềm mô phỏng hệ nhiều vật, có mã nguồn mở. Ví dụ như mô phỏng chuyển động của xe trên bề mặt địa hình, các hệ chuyển động có khớp, và các vật chuuyển động trong không gian thực tại ảo (VR). Có tốc độ xử lý nhanh, có tính toán va chạm giữa các vật. ODE được phát triển bởi Russell Smith hiện phiên bản chạy ổn định là ode 0.5.

Tính năng của phiên bản hiện thời

1. Vật rắn với khối lượng phân bố tùy ý
2. Kiểu khớp nối: Khớp cầu, Khớp bản lề, Khớp trượt, Khớp Các – đăng, Khớp trượt-2, Khớp cố định, Tiếp xúc, Khớp trụ…
3. Va chạm: Hình cầu, Hình trụ, Hình Hộp, Mặt tam giác, các tia thẳng
4. Kiểu không gian có tính va chạm: kiểu sân trong (gần như sân có bốn cạnh xung quanh), kiểu không gian hỗn độn, kiểu đơn giản.
5. Phương pháp mô phỏng: Các phương trình chuyển động nhận được từ phương pháp Lagrange nhân hệ vector dựa trên mô hình theo Trinkle/Stewart và Anitescu/Potra.
6. Tích phân bậc nhất được sử dụng trong tính toán. Kết quả nhận được nhanh nhưng không đủ chính xác về định lượng. Với phiên bản này các tích phân bậc cao sẽ được sử dụng.

Trang web trính thức của ODE và các thư viện có liên quan trực tiếp

Các ví dụ phục vụ học tập

Dữ liệu

  • SampleDataset Δ - Các phần dữ liệu tự do cho việc sử dụng họa tập thông qua ví dụ.

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

vanmieu9.jpg: 800x500, 154k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower3.jpg: 600x405, 42k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
nghiatrang.jpg: 800x500, 138k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu3_0.jpg: 250x156, 41k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
nhatranglarge16820062.jpg: 650x406, 189k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower2.jpg: 600x386, 48k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 26, 2006, at 08:12 PM