Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Phần này cung cấp cho cộng đồng các thông tin và một số kỹ thuật căn bản về đồ họa thời gian thực, đây không phải là phần quan tâm trực tiếp của chúng ta xong nó cho biết các khái lược về công nghệ đồ họa.

Phần lý thuyết chung

Đồ họa máy tính

Đồ họa thời gian thực

Phần cứng/Hệ thống/Cài đặt Driver

OpenSceneGraph

Thiết kế giao diện

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

cangdn3.jpg: 800x500, 72k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu5.jpg: 800x500, 174k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
cangdn4.jpg: 800x500, 72k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns2.jpg: 700x439, 292k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
th_vsg_09.jpg: 200x150, 31k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
CangDN-1.jpg: 200x125, 31k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 19, 2007, at 10:57 PM