Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Các câu hỏi thường gặp trong khi sử dụng thư viện osg để phát triển sản phẩm của cộng đồng được biên tập lại cho hệ thống


Q: Tôi chưa có hiểu biết gì về OpenSceneGraph, xin miêu tả ngắn gọn dễ hiểu về thư viện này được không?
Q: Tôi có thể có thông tin thêm về OpenSceneGraph ở đâu?
Q: Sự khác nhau giữa hai thư viện Open Scene Graph và thư viện www.opensg.org?
Q: Tôi có nghe là có sách hướng dẫn về OSG. Tôi có thể lấy ở đâu?
Q: Tôi không dùng MS Visual Studio. Xin hỏi OpenSceneGraph có thể dịch bằng OSG có thể dịch công cụ khác không, như mingw32?
Q: OSG có hỗ trợ dữ liệu địa hình không?
Q: OSG có hỗ trợ chuẩn dữ liệu 3D nào?
Q: OSG có hỗ trợ chuẩn dữ liệu ảnh nào?

Q: Tôi chưa có hiểu biết gì về OpenSceneGraph, xin miêu tả ngắn gọn dễ hiểu về thư viện này được không?

A: Open Scene Graph còn được biết với tên viết tắt OSG là thư viện đồ họa 3D cho phép phát triển sản phẩm đồ họa trên ngôn ngữ C++ chuẩn. Biểu diễn đối tượng trong cảnh theo cấu trúc dữ liệu Scene Graph? qua đó cho phép bạn nhóm các đối tượng để thuận lợi cho việc chia sẻ thuộc tính đối tượng giúp tối ưu trạng thái hiển thị cảnh. Việc này rất thuận lợi phát triển các sản phẩm mô phỏng bay, trò chơi, các sản phẩm thực tại ảo. Nó còn tối ưu dữ liệu và tăng tốc hiển thị đồ hoạ ba chiều và nhiều tiện ích bổ xung giúp pháp triển nhanh ứng dụng đồ hoạ cao cấp.
đầu trang

Q: Tôi có thể có thông tin thêm về OpenSceneGraph ở đâu?

A: Các bạn có thể vào các trang:

Trang chính thức http://openscenegraph.org/
Các trang lưu thông tin điễn đàn http://openscenegraph.org/mailman/listinfo/osg-news
Các trang lưu thông tin hỏi đáp của người dùng http://openscenegraph.org/mailman/listinfo/osg-users


đầu trang

Sự khác nhau giữa hai thư viện Open Scene Graph và thư viện www.opensg.org?

A: Bạn có thể xem qua các bài sau


đầu trang

Tôi có nghe là có sách hướng dẫn về OSG. Tôi có thể lấy ở đâu?

A: Hiện tại đã có các tài liệu miêu tả thư viện hỗ trợ lập trình, chưa phát hành sách hướng dẫn chính thức.
đầu trang

Q: Tôi không dùng MS Visual Studio. Xin hỏi OpenSceneGraph có thể dịch bằng công cụ khác không, như mingw32?

A: Thư viện này hoàn toàn có thể dịch trên Cygwin và Mingw, nhưng thông tin và tài liệu kiểm tra chưa rõ ràng.
đầu trang

Q: OSG có hỗ trợ dữ liệu địa hình không?

Phiên bản hiện nay có modul osgTerrain hỗ trợ sinh dữ liệu địa hình kiểu geospatial.

Ngoài ra với thuật toán CLOD (Continuous Level of Detail) hiển thị didạ hình được đề cập tới là Demeter (http://www.terrainengine.com/(approve sites)) và VTP (http://www.vterrain.org/(approve sites)) đây cũng là các dự án nguồn mở.

OSG cũng hỗ trợ dữ liệu địa hình được tọa bằng Terrex.

Ngoài ra OSG cũng hỗ trợ chuẩn dữ liệu Open Flight được tạo bằng Multigens Creator Terrain Studio và Creator Terrain Pro products


đầu trang

Q: OSG có hỗ trợ chuẩn dữ liệu 3D nào?

Hiện nay nhiều tổ chức và cá nhân đã viết thêm các plugin hỗ trợ dữ liệu 3D cho OSG có thể liệt kê như sau:

  * Open Flight? (.flt)
  * Terra Page? (.txp) hỗ trợ multi-threaded paging
  * Light Wave? (.lwo), Alias Wavefront (.obj)
  * Carbon Graphics GEO (.geo)
  * 3D Studio MAX (.3ds)
  * Performer (.pfb)
  * Quake Character Models (.md2)
  * Direct X (.x)
  * Inventor As 2.0 (.iv)
  * VRML 1.0 (.wrl)
  * Designer Workshop (.dw)
  * AC 3 D? (.ac)
  * .osg Native OSG ASCII format.
  * .osg Native OSG binary Format

Có thể xem thêm thông tin đầy đủ ở phiên bản mới nhất


đầu trang

Q: OSG có hỗ trợ chuẩn dữ liệu ảnh nào?

Hiện nay nhiều tổ chức và cá nhân đã viết thêm các plugin hỗ trợ dữ liệu ảnh cho OSG có thể liệt kê như sau:

  * .rgb
  * .gif
  * .jpg
  * .png
  * .tiff
  * .pic
  * .bmp
  * .dds
  * .tga
  * quicktime (under OSX).
  * Fonts (via the freetype plugin)

Có thể xem thêm thông tin đầy đủ ở phiên bản mới nhất


đầu trang

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

ns5.jpg: 700x439, 205k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-1.jpg: 200x125, 22k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-3.jpg: 800x500, 65k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
nhatranglarge16820062.jpg: 650x406, 189k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower1.jpg: 600x391, 35k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
nhandan4.jpg: 800x600, 156k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 23, 2006, at 03:14 PM