Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Open Scene Graph (OSG) là thư viện đồ họa có mã nguồn mở (LGPL)giúp phát triển các sản phẩm ứng dụng đồ họa thời gian thực. Như các sản phẩm mô phỏng bay, trò chơi, các sản phẩm thực tại ảo. bằng cách cung cấp các lớp đối tượng khung dựa trên thư viện bậc thấp Open GL, cho phép tối ưu dữ liệu và tăng tốc hiển thị đồ hoạ ba chiều và nhiều tiện ích bổ xung giúp pháp triển nhanh ứng dụng đồ hoạ cao cấp. Khóa học này bắt đầu từ việc giới thiệu lịch sử ra đời OSG và cấu trúc tổng thể của nó, các bài giảng có ví dụ trực quan là các sản phẩm mô phỏng mà Công ty W 2 G?.,JSC đã xây dựng

Cụ thể sẽ là:

  * Các khái niệm cơ bản trong OSG
  * Cấu trúc tổ chức thư viện Open Scene Graph
  * Tìm hiểu Scene Graph?
  * Bắt đầu viết ứng dụng với OSG
  * Tải dữ liệu và chạy các ví dụ
  * Hiển thị dữ liệu địa hình lớn
  * Các hiệ ứng mô phỏng nổ, khói, lửa...
  * Phân chia hiển thị nhiều màn hình
  * Tương tác trong cảnh 3D

Đối tượng tham gia:

Khóa học này dành cho những người lập trình pháp triển sản phẩm đồ họa nói chung, Các sinh viện quan tâm đến lĩnh vực mô phỏng..

Yêu cầu:

Có kinh nghiệm lập trình C/C++. Hiểu biết về thư viện Open GL.

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

CangDN-1.jpg: 200x125, 31k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu7_0.jpg: 250x156, 47k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns4.jpg: 700x439, 298k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu4.jpg: 800x500, 160k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
radar1.jpg: 450x396, 64k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-4.jpg: 800x500, 73k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 07, 2008, at 03:55 PM