Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

PHẦN MỀM KẾT NỐI MÔ PHỎNG RAĐA DẪN ĐƯỜNG

Thể hiện màn hình ИKO

 • Màu sắc giống nền màn hình ИKO của Π-37
 • Điều chỉnh được sáng tối độ nét
 • Sóng địa vật ở trận địa radar Nội Bài
 • Nhiễu điện tử
  + Nhiễu theo rẻ quạt
  + Nhiễu không liên tục
  + Thể hiện nhiễu cưòng độ 1, 2, 3

Một số chế độ chính của radar Π-37 và PCΠ-10 ở vị trí Dẫn đường

 • Thay đổi chiều quay ăng ten
 • Chế độ phân biệt địch ta
 • Chế độ xóa nhiễu địa vật
 • Chế độ chống nhiễu không đồng bộ
 • Thay đổi thang tỷ lệ cự ly

Mô phỏng nền dẫn đánh chặn

 • Thể hiện bản đồ địa hình khu vực miền Bắc
 • Tọa độ ô vuông 9 x 9 theo dõi mục tiêu thay tiêu đồ xa
 • Tọa độ phương vị cự ly theo dõi mục tiêu dùng cho SCH radar

Mô phỏng tín hiệu mục tiêu

 • Các loại mục tiêu:
  + Mục tiêu không cơ động
  + Mục tiêu cơ động
  + Mục tiêu do radar không bắt được thường xuyên.
  + Mục tiêu gây nhiễu
  + Mục tiêu bay ở độ cao thấp

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

th_vsg_12.jpg: 200x150, 30k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
covat0.jpg: 200x125, 34k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu7_0.jpg: 250x156, 47k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower7.jpg: 300x250, 25k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
phoco1.jpg: 600x375, 97k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu2.jpg: 800x500, 139k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 30, 2010, at 06:20 PM