Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

3DGraphics.Tut1room History

Hide minor edits - Show changes to markup

June 28, 2006, at 10:48 AM by 58.187.98.252 -
Changed line 3 from:

Tutorial này sẽ hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

to:

Tutorial này sẽ hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

June 28, 2006, at 10:48 AM by 58.187.98.252 -
Changed line 3 from:
!Tutorial này sẽ hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.
to:

Tutorial này sẽ hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

June 28, 2006, at 10:47 AM by 58.187.98.252 -
Changed line 4 from:

%#0000ff% Bài viết đang được cập nhật...

to:

Bài viết đang được cập nhật...

June 28, 2006, at 10:46 AM by 58.187.98.252 -
Changed lines 3-7 from:
!Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

<Có thể bạn nghĩ rằng 1 setting và 1 cách đặt ánh sáng có thể sử dụng luôn mà không cần thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại ở 1 cách làm, và đây cũng chỉ là một cách làm cơ bản. Hi vọng các bạn có thể biết được nhiều phương pháp tốt hơn.

Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.

to:
!Tutorial này sẽ hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

%#0000ff% Bài viết đang được cập nhật...

June 28, 2006, at 09:27 AM by 58.187.98.252 -
Changed lines 7-8 from:
              Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.
to:

Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.

June 28, 2006, at 09:24 AM by 58.187.98.252 -
Changed line 8 from:

<Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.

to:
              Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.
June 27, 2006, at 04:54 PM by 58.187.98.252 -
Changed lines 1-2 from:

LIGHTING AND RENDERING BY VRAY

to:

(:Title Lighting and Rendering by Vray:)

June 27, 2006, at 04:44 PM by 58.187.98.252 -
Changed lines 1-2 from:

LIGHTING AND RENDERING BY VRAY

to:

LIGHTING AND RENDERING BY VRAY

June 27, 2006, at 04:44 PM by 58.187.98.252 -
Changed lines 3-8 from:
!Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.
Có thể bạn nghĩ rằng 1 setting và 1 cách đặt ánh sáng có thể sử dụng luôn mà không cần thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại ở 1 cách làm, và đây cũng chỉ là một cách làm cơ bản. Hi vọng các bạn có thể biết được nhiều phương pháp tốt hơn.
Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.
to:
!Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

<Có thể bạn nghĩ rằng 1 setting và 1 cách đặt ánh sáng có thể sử dụng luôn mà không cần thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại ở 1 cách làm, và đây cũng chỉ là một cách làm cơ bản. Hi vọng các bạn có thể biết được nhiều phương pháp tốt hơn.

<Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.

June 27, 2006, at 04:43 PM by 58.187.98.252 -
Changed lines 5-8 from:
Có thể bạn nghĩ rằng 1 setting và 1 cách đặt ánh sáng có thể sử dụng luôn mà không cần thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại ở 1 cách làm, và đây cũng chỉ là một cách làm cơ bản. Hi vọng các bạn có thể biết được nhiều phương pháp tốt hơn.
Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.
to:
Có thể bạn nghĩ rằng 1 setting và 1 cách đặt ánh sáng có thể sử dụng luôn mà không cần thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại ở 1 cách làm, và đây cũng chỉ là một cách làm cơ bản. Hi vọng các bạn có thể biết được nhiều phương pháp tốt hơn.
Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.
June 27, 2006, at 04:35 PM by 58.187.98.252 -
Changed lines 1-7 from:

Lighting and Rendering by Vray

Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

Có thể bạn nghĩ rằng 1 setting và 1 cách đặt ánh sáng có thể sử dụng luôn mà không cần thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại ở 1 cách làm, và đây cũng chỉ là một cách làm cơ bản. Hi vọng các bạn có thể biết được nhiều phương pháp tốt hơn.

to:

LIGHTING AND RENDERING BY VRAY

!Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.
Có thể bạn nghĩ rằng 1 setting và 1 cách đặt ánh sáng có thể sử dụng luôn mà không cần thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại ở 1 cách làm, và đây cũng chỉ là một cách làm cơ bản. Hi vọng các bạn có thể biết được nhiều phương pháp tốt hơn.
June 27, 2006, at 04:33 PM by 58.187.98.252 -
Changed lines 1-4 from:
Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.
to:

Lighting and Rendering by Vray

Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.
Changed line 8 from:

>-Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.

to:
Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.
June 27, 2006, at 04:27 PM by 58.187.98.252 -
Changed lines 1-2 from:

Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

to:
Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.
Changed line 5 from:

Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.

to:

>-Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.

June 27, 2006, at 04:23 PM by 58.187.98.252 -
Changed lines 2-3 from:

Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

to:

Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

Changed line 6 from:

Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.

to:

Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.

June 27, 2006, at 04:21 PM by 58.187.98.252 -
Added lines 1-7:

Bài tutorial này hướng dẫn những bước cơ bản trong chiếu sáng nội thất bằng Vray.

Có thể bạn nghĩ rằng 1 setting và 1 cách đặt ánh sáng có thể sử dụng luôn mà không cần thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại ở 1 cách làm, và đây cũng chỉ là một cách làm cơ bản. Hi vọng các bạn có thể biết được nhiều phương pháp tốt hơn.

Scene này là đã được KT_Max sử dụng trong bài về chiếu sáng nội thất trong scanline, tôi sử dụng luôn để bạn có để so sánh ưu và nhược điểm của từng loại. Trong bài tôi dùng Max 7 và Vray 1.47.03.

June 27, 2006, at 04:12 PM by 58.187.98.252 -
Deleted line 0:

hiển thị dữ liệu

June 27, 2006, at 04:11 PM by 58.187.98.252 -
Added line 1:

hiển thị dữ liệu

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

vanmieu4_0.jpg: 250x156, 46k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu3.jpg: 800x474, 134k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu8.jpg: 800x500, 143k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu2.jpg: 800x500, 139k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu3_0.jpg: 250x156, 41k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower0.jpg: 800x376, 109k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 28, 2006, at 10:48 AM