Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar


Tác giả: Amer Yassine.
Lược dịch: Fyzend.

Giới thiệu chung

Từ 3dsmax5 đưa thêm một loại nguồn sáng mới: Nguồn sáng trắc quang (Photometric light type) dựa trên một số tham số thực giúp đưa ra một kết xuất ảnh thật hơn. Có bốn loại nguồn sáng trắc quang : Điểm (Point) , Tuyến tính (Linear), Vùng (Area), và IES (Illuminating Engineering Society) . IES được coi là một dạng file chuẩn cho việc chứa dữ liệu trắc quang và những thông tin có liên quan. Chi tiết về dạng file này xin tham khảo tại trang Web: http://www.iesna.org(approve sites). Có thể sử dụng mọi nguồn sáng trắc quang cho các loại ánh sáng: Free hoặc Target ngoại trừ nguồn IES (luôn là Target). IES Sun và IES Sky: hai nguồm sáng này luôn là nguồn sáng đích. Nó dựa trên các quy luật tự nhiên để thể hiện ánh sáng ban ngày và ban đêm Point, Linear, và Area: Những nguồn sáng này có thể đặt trong cảnh là nguồn sáng Target hoặc Free.

Các loại nguồn sáng:

 • Point: Nguồn sáng này là một điểm trong không gian. Nó có thể được phân bổ theo các tham số:
  • Isotropic: Chế độ này giống như nguồn sáng Omni và toả sáng theo mọi hướng.
  • Spot: Chế độ này giống như nguồn sáng rọi (spotlight), bạn có thể điều chỉnh vị trí hotspot và khu vực and falloff.
  • Web: Chế độ này sử dụng file chứa những thông tin trắc quang để thể hiện nguồn sáng.

Isotropic

Spot

Web (File IES)
 • Linear: Nguồn sáng này là một đường trong không gian. Nó có thể được phân bổ theo các tham số:
  • Diffuse: Chế độ này phát ra ánh sáng với cường độ cao nhất theo góc vuông tới một bề mặt. Cường độ sẽ giảm dần khi goc càng tăng.
  • Web: Chế độ này sử dụng file chứa những thông tin trắc quang để thể hiện nguồn sáng (tương tự nguồn sáng điểm).

Diffuse

Web (File IES)
 • Area: Nguồn sáng này là một hình chữ nhật trong không gian. Tham số của nguồn sáng vùng có :
  • Diffuse: Tương tự như tham số Diffuse của nguồn sáng Linear.
  • Web: Tương tự như tham số Web của nguồn sáng Linear.

Diffuse

Web (File IES)

Tham số Intensity/Color/Distribution: Bảng tham số kéo xuống giúp bạn xhuyển đổi giữa các phương án chiếu sáng đã đề cập ở trên.Trong bảng tham số này, bạn có thể tạo một nguồn sáng mầu có quang phổ xấp xỉ với một số loại đèn thường gặp. Hơn nữa, , Bạn có thể tăng cường độ ánh sáng theo một số đơn vị ánh sáng thực như Lumen (lm) Candela (cd) hay Lux (lx).

Sử dụng Ánh sáng trắc quang vùng (Area Photometric Light)

 1. Khởi tạo 3ds max. Mở file subway01.max. Đây là một khung cảnh trong sân ga tầu điện ngầm. Bạn sẽ sử dụng nhũng nguốn sáng trắc quang để chiếu sáng khung cảnh.
 2. Chọn Create => Lights, chọn Photometric trong menu kéo xuống và chọn Free Area.
 3. Trong khung nhìn Top, tạo một nguồn sáng tại giữa 3 chiếc đèn tuýp.
 4. Trong bảng Modify, mở bảng tham số Area Light. Đặt Length: 20 và Width: 84.
 5. Trong khung nhìn Right, Chuyển nguồn sáng cho khớp với đèn(Z= 108).
 6. Trong bảng tham số Intensity/Color/Distribution, Đặt Distribution về “Web” và Color về “Fluorescent” - Mầu FLO.
 7. Mở bảng tham số Web Parameter. Chọn None bên cạnh Web File và tải file : fluo.ies. Chú ý rằng file *.ies sẽ tự động thay đổi cường độ nguồn sáng.
 8. Trong bảng tham số General Parameter, bật Shadows. Để kiểu đổ bóng là Shadow Maps.
 9. Trong bảng tham số của Shadow Map, đặt trị số Bias về 0 và trị số Sample Range lên 15 để làm mềm biên của bóng đổ.
 10. Trong khung nhìn Top, sử dụng Shift + phím mũi tên để tạo 3 bản Instance của nguồn sáng Area Light, di chuyển chúng khớp với nhũng chiếc đèn Flo còn lại trong cảnh.
 11. Render thử khung nhìn Camera02 để xem kết quả.

Sử dụng Ánh sáng trắc quang tuyến tính (Linear Photometric Lights)

 1. Tiếp tục công việc hoặc mở file subway02.max.
 2. Nhấn chuột phải lên khung nhìn phải để kích hoạt, nhấn F để hiển thị khung nhìn trước.
 3. Zoom Vào khu vực góc phải bên dưới (phía bên phải đường hầm).
 4. Trong bảng Photometric Light, chọn Free Linear.
 5. Trong khung nhìn Front, nhấn chuột lên hình đỏ (Capsule03) để đặt một nguồn sáng Linear Light vào khung cảnh. Lúc này, hướng “linear” của nguồn sáng là thẳng đứng. Bạn càn quay nó 90 độ và thay đổi kích cỡ cho vừa với chiều dài của hình đỏ.
 6. Khung nhìn trước, chọn công cụ Rotate và quay nguồn sáng đi 90 độ theo trục Z .
 7. Trong mục Modify, trong bảng tham số Linear Light Parameter, đặt độ dài là 75.
 8. Trong bảng Intensity/Color/Distribution, đặt Distribution về “Web” và Color về “High Pressure Sodium.”
 9. Trong bảng tham số Web Parameter, nạp file IES: rail.ies.
 10. Trong khung nhìn trước, Di chuyển nguồn sáng cho khớp với hình đỏ
 11. Vẫn trong khung nhìn Trước, Tạo bốn bản instance và đặt nó vào vị trí phù hợp.
 12. Render khung nhìn Camera01 để xem kết quả.

Sử dụng Ánh sáng trắc quang điểm(Point Photometric Lights)

 1. Tiếp tục hoặc mở file subway03.max.
 2. Trong khung nhìn Top, zoom vào đáy của cảnh.
 3. Trong bảng Photometric Light, chọn Free Point và chọn trên khung nhìn Top , tạo một nguồn sáng tại biển cấm.
 4. Nâng độ cao của nguồn sáng cho phù hợp
 5. Trong bảng Modify đặt Distribution về Isotropic. Kiểu mầu là “Incandescent” và mầu Filter là mầu cam tối (RGB [240, 85, 40]). Filter Color dùng để mô phỏng hiệu quả của một bộ lọc mầu cho nguồn sáng. Kỹ thuật này hiện vẫn đang được sử dụng rộng rãi trong điện ảnh.
 6. Render cả hai khung cảnh Camera để xem kết quả

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

controlTower2.jpg: 600x386, 48k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
CangDN-1.jpg: 200x125, 31k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-5.jpg: 800x600, 56k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower6.jpg: 300x250, 21k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns2.jpg: 700x439, 292k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns6.jpg: 700x439, 417k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 01, 2005, at 01:37 AM