Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

3DGraphics.Modeling History

Hide minor edits - Show changes to markup

September 30, 2005, at 01:41 AM by Truongnv -
Changed line 4 from:
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture để tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực

Khái niệm “nung” texture trong render có nghĩa là: trải toạ độ UV hiện thời ra hệ toạ độ UVW => thay thế những vật liệu hiện thời bởi những vật liệu có thể bao gồm cả vật liệu gốc và vật liệu đã "nung" => xuất ra một ảnh với kiểu/ kích thước tuỳ chọn => cho phép máy phân tích và hiển thị ảnh này trong thời gian thực.
to:
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture để tăng tốc hiển thị đồ họa 3D thời gian thực

Khái niệm “nung” texture trong render có nghĩa là: trải toạ độ UV hiện thời ra hệ toạ độ UVW => thay thế những vật liệu hiện thời bởi những vật liệu có thể bao gồm cả vật liệu gốc và vật liệu đã "nung" => xuất ra một ảnh với kiểu/ kích thước tuỳ chọn => cho phép máy phân tích và hiển thị ảnh này trong thời gian thực.
September 30, 2005, at 01:41 AM by Truongnv -
Added line 4:
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture để tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực

Khái niệm “nung” texture trong render có nghĩa là: trải toạ độ UV hiện thời ra hệ toạ độ UVW => thay thế những vật liệu hiện thời bởi những vật liệu có thể bao gồm cả vật liệu gốc và vật liệu đã "nung" => xuất ra một ảnh với kiểu/ kích thước tuỳ chọn => cho phép máy phân tích và hiển thị ảnh này trong thời gian thực.
Deleted line 5:
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture

Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
September 30, 2005, at 01:10 AM by Truongnv -
Changed lines 3-4 from:

to:
September 30, 2005, at 01:09 AM by Truongnv -
Changed line 4 from:
to:
September 30, 2005, at 01:08 AM by Truongnv -
Changed line 4 from:
to:
September 30, 2005, at 01:07 AM by Truongnv -
Changed lines 6-7 from:
to:
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture

Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture

Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
September 30, 2005, at 01:07 AM by Truongnv -
Changed lines 5-6 from:
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture
Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
to:
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture

Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
September 30, 2005, at 01:05 AM by Truongnv -
Changed lines 5-6 from:
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture - Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
to:
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture
Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
September 30, 2005, at 01:05 AM by Truongnv -
Changed lines 5-6 from:
Attach:dmf.jpg ΔKỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture - Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
to:
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture - Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
September 30, 2005, at 01:04 AM by Truongnv -
Changed lines 5-6 from:
render2texture | Attach:dmf.jpg ΔKỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture - Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
to:
Attach:dmf.jpg ΔKỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture - Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
September 30, 2005, at 01:04 AM by Truongnv -
Changed lines 4-6 from:
to:
render2texture | Attach:dmf.jpg ΔKỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture - Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
September 30, 2005, at 01:02 AM by Truongnv -
Changed line 4 from:
to:
September 30, 2005, at 01:02 AM by Truongnv -
Changed line 4 from:
to:
September 30, 2005, at 12:55 AM by Truongnv -
Added lines 1-4:

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

nhandan2.jpg: 800x600, 161k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu8.jpg: 800x500, 143k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
th_vsg_11.jpg: 200x150, 30k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-2.jpg: 800x500, 64k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu3_0.jpg: 250x156, 41k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
osgguide.jpg: 117x160, 21k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 30, 2005, at 01:41 AM