Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture để tăng tốc hiển thị đồ họa 3D thời gian thực

Khái niệm “nung” texture trong render có nghĩa là: trải toạ độ UV hiện thời ra hệ toạ độ UVW => thay thế những vật liệu hiện thời bởi những vật liệu có thể bao gồm cả vật liệu gốc và vật liệu đã "nung" => xuất ra một ảnh với kiểu/ kích thước tuỳ chọn => cho phép máy phân tích và hiển thị ảnh này trong thời gian thực.
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture

Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực
Kỹ thuật "Nung" Texture -Render to Texture

Tăng tốc hiển thị đồ họa trong đồ họa 3D thời gian thực

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

vanmieu7_0.jpg: 250x156, 47k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
radar2.jpg: 450x397, 60k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns3.jpg: 700x439, 275k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
cangdn4.jpg: 800x500, 72k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns4.jpg: 700x439, 298k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
th_srs_02.jpg: 200x150, 27k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 30, 2005, at 01:41 AM