Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

Dường như các hoạ sĩ nắm rất ít thông tin chi tiết về chiêu bài dùng ánh sáng, thứ ánh sáng mà mỗi người chúng ta vẫn thường gặp hàng ngày. Chúng ta từng đọc vô số những cuốn sách về hội hoạ truyền thống hay kĩ thuật số nhưng các chủ đề về ánh sáng có vẻ ít người động tới. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo 1 bức tranh đảm bảo tính trung thực, bạn nên có kiến thức nền đầy đủ về ánh sáng, tìm hiểu xem trong thế giới thực tế, ánh sáng được thể hiện như thế nào.


  • Nền tảng của ánh sáng trong mô phỏng - Dường như các hoạ sĩ nắm rất ít thông tin chi tiết về chiêu bài dùng ánh sáng, thứ ánh sáng mà mỗi người chúng ta vẫn thường gặp hàng ngày. Chúng ta từng đọc vô số những cuốn sách về hội hoạ truyền thống hay kĩ thuật số nhưng các chủ đề về ánh sáng có vẻ ít người động tới. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo 1 bức tranh đảm bảo tính trung thực, bạn nên có kiến thức nền đầy đủ về ánh sáng, tìm hiểu xem trong thế giới thực tế, ánh sáng được thể hiện như thế nào.
  • Hướng của ánh sáng trong cảnh mô phỏng - Hướng ánh sáng đến từ một nguồn sáng ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta cảm nhận cũng như trong cách thể hiện của vật thể trong phông cảnh. Việc chọn đúng hướng cho luồng sáng chủ đạo là 1 trong những nhân tố có ý nghĩa quan trọng nhất, quyết định thành công cho phông cảnh và biểu đạt được cái hồn trong từng bức hình.
  • Ánh sáng tự nhiên - Ánh sáng tự nhiên rất đa dạng, có sự khác biệt lớn giữa các nhân tố ảnh hưởng đến nó. Nguồn sáng tự nhiên nói chung do mặt trời cung cấp nhưng bản thân nó cũng lại có sự khác biệt, tuỳ theo khoảng thời gian trong ngày cũng như thay đổi theo thời tiết khí hậu. Các nhân tố ảnh hưởng có thể làm thay đổi nguồn sáng theo nhiều hướng: từ sắc nét và ấm đến nhẹ và lạnh.
  • Ánh sáng nâng cao: Radiosity - Radiosity là một giải thuật tính toán cường độ phản xạ/tán xạ của mọi bề mặt có trong khung cảnh bằng cách chia tập hợp các bề mặt thành nhiều nhóm bề mặt nhỏ hơn(Divide and Conquer). Ta có thể thay đổi kích cỡ của những thành phần này; kích cỡ càng nhỏ, kết quả cho ra càng chính xác. Radiosity engine sẽ tiếp tục tính toán lượng ánh sáng phân bổ từ thành phần này sang thành phần khác. Kết quả cuối cùng sẽ lưu cho mỗi thành phần trong Mesh. giả pháp này rất tốt và chính xác khi tính toán có lượng phản cạ lớn và ánh sáng thấp. Nó có thể được xem trước khá chính xác trong khung nhìn. Giải pháp này hay được sử dụng cho light-map của các game engine. Engine ánh sáng này phù hợp nhất cho những cảnh tĩnh và sẽ rất chậm khi tính toán những cảnh động. Tuy nhiên, bạn có thể loại bỏ đôi tượng động ra khỏi tính toán Radiosity để giảm bớt gánh nặng cho CPU.
  • Ánh sáng nâng cao: Light Tracer - Engine Light Tracer cũng là một plugin dò tia nhưng kém chính xác hơn phương thức Radiosity. Tuy vậy, nó đưa ra một giải pháp nhanh chóng và đơn giản cung cấp một ánh sáng bao trùm cho một khung cảnh động không quá cần độ chính xác cao về mặt vật lý. Light Tracer phù hợp với những cảnh có lượng mesh lớn nhưng có nguồn sáng yếu hoặc không có quá nhiều nguồn sáng.
  • Nguồn sáng trắc quang (Photometric Light type) - Từ 3dsmax5 đưa thêm một loại nguồn sáng mới: Nguồn sáng trắc quang (Photometric light type) dựa trên một số tham số thực giúp đưa ra một kết xuất ảnh thật hơn. Có bốn loại nguồn sáng trắc quang : Điểm (Point) , Tuyến tính (Linear), Vùng (Area), và IES (Illuminating Engineering Society) . IES được coi là một dạng file chuẩn cho việc chứa dữ liệu trắc quang và những thông tin có liên quan. Chi tiết về dạng file này xin tham khảo tại trang Web: http://www.iesna.org(approve sites). Có thể sử dụng mọi nguồn sáng trắc quang cho các loại ánh sáng: Free hoặc Target ngoại trừ nguồn IES (luôn là Target). IES Sun và IES Sky: hai nguồm sáng này luôn là nguồn sáng đích. Nó dựa trên các quy luật tự nhiên để thể hiện ánh sáng ban ngày và ban đêm Point, Linear, và Area: Những nguồn sáng này có thể đặt trong cảnh là nguồn sáng Target hoặc Free.

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

srs_01.jpg: 200x150, 45k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns4.jpg: 700x439, 298k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
1.jpg: 600x375, 101k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu3.jpg: 800x474, 134k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
radar1.jpg: 450x396, 64k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns5.jpg: 700x439, 205k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 02, 2005, at 01:44 AM