Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar


Tác giả: Amer Yassine
Lược dịch: Fyzend

Khái niệm Light Tracer

Engine Light Tracer cũng là một plugin dò tia nhưng kém chính xác hơn phương thức Radiosity. Tuy vậy, nó đưa ra một giải pháp nhanh chóng và đơn giản cung cấp một ánh sáng bao trùm cho một khung cảnh động không quá cần độ chính xác cao về mặt vật lý. Light Tracer phù hợp với những cảnh có lượng mesh lớn nhưng có nguồn sáng yếu hoặc không có quá nhiều nguồn sáng.

Sử dụng Light Tracer

  1. Khởi tạo 3ds max. Chọn File => Open. Mở file light_tracer.max. Đây là mô hình một chiếc máy bay.
  2. Render khung nhìn Camera. Thấy rằng khung cảnh sử dụng một nguồn sáng đơn (một nguồn sáng trực tiếp), do đó đỉnh của máy bay được chiếu sáng nhưng mặt dưới hoàn toàn không có ánh sáng
  3. Trong menu kéo xuống của Rendering, chọn Advanced Lighting.
  4. Trong hộp thoại, chọn Light Tracer.
  5. Đặt giá trị Rays/Sample là 50. Đây chính là số tia chiếu qua mỗi mẫu (hay pixel). Số này càng lớn thì ảnh càng mịn nhưng thời gian render càng lâu.
  6. Đặt giá trị Bounces về 2. Tham số này điều khiển lượng tối đa lần phản chiếu giữa các đối tượng. Số này bé thì sẽ cho kết quả nhanh chóng nhưng kém chính xác (thường tạo ra ảnh tối hơn). Số này càng lớn có nghĩa là lươpngj ánh sáng lưu chuyển trong khung cảnh càng nhiều và do đó, tôn thời gian render hơn.
  7. Render khung nhìn Camera một lần nữa. Nhận thấy có nhiều mầu xanh phản chiếu từ dưới lên.
  8. Giảm giá trị Global Multiplier về khoảng 0.65. nó sẽ giảm cường độ ánh sáng phản hồi..
  9. Giảm giá trị Color Bleed về 0.5. Nó sẽ giảm mầu xanh phản chiếu từ dưới lên.
  10. Render khung cảnh và quan sát kết quả.

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

vanmieu9.jpg: 800x500, 154k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
th_vsg_09.jpg: 200x150, 31k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
ns5.jpg: 700x439, 205k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
osgguide.jpg: 117x160, 21k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu4.jpg: 800x500, 160k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower4.jpg: 300x250, 28k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 01, 2005, at 01:08 AM