Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

3ds Max là một ứng dụng đồ họa đầy đủ đủ đặc điểm 3D được phát triển bởi Autodesk Media & Entertainment. Nó chạy trên nền Win32bit và Win64bit. Đến tháng 8 năm 2006 3ds Max đã phát triển phiên bản thứ 9. 3ds Max là một ứng dụng đồ họa đầy đủ đủ đặc điểm 3D được phát triển bởi Autodesk Media & Entertainment. Nó chạy trên nền Win32bit và Win64bit. Đến tháng 8 năm 2006 3ds Max đã phát triển phiên bản thứ 9.

Sản phẩm 3D Studio gốc được tạo cho nền DOS phát triển bởi Yost Group và do Autodesk xuất bản. Autodesk đã mua sản phẩm khi nó phát hành lần thứ hai và phát triển một cách rộng rãi. Sau 3D Studio phiên bản 4, sản phẩm đã được đưa lên nền Windows NT, và tên gốc là "3D Studio MAX." Đây cũng là phiên bản gốc được tạo bởi Yost Group. Nó xuất bản bởi Kinetix, và tại thời gian đó Autodesk đã chia thành đa phương tiện và giải trí. Sau đó sản phẩm được đổi tên thành "3ds max" (tất cả đều là kí tự thường) để phù hợp hơn với từ Discreet, một công ty phần mềm tiền thân là Montreal mà Autodesk đã mua lại. Tại phiên bản 8 sản phẩm đã lấy logo là của Autodesk, và tên đã được đổi lại thành "3ds Max" (chữ thường và hoa). Giới thiệu

3ds Max là một trong nhưng ứng dụng tạo hoạt hình 3D rộng rãi nhất. Nó có khả năng dựng mô hình mạnh mẽ, một tập hợp các plugin kiến trúc mềm dẻo và một nền tảng tương thích với Microsoft Windows. Hầu hết nó được sử dụng cho việc phát triển game, các chương trình quảng cáo TV và các mô hình kiến trúc. Nó cũng được sử dụng để tạo các hiệu ứng phim và thực tại ảo. Ngoài ra với các công cụ dựng hình và làm hoạt cảnh, phiên bản mới nhất của 3ds Max cũng có các đặc điểm cao cấp hơn như ( tạo môi trường và phân bổ bề mặt), mô phỏng động - dynamic simulation, hệ thống hạt - particle system, bản đồ pháp tuyến - normal map,... và các bộ tô bóng, kiết xuất hình ảnh - rendering mạnh mẽ. Ngoài ra với các thiết kế giao diện không ngừng cải tiến và ngôn ngữ kịch bản scripting language phục vụ cho việc lập trình,... Đã có một số bộ plugin để render được thiết kế có thể nhúng vào phục vụ cho việc kiết xuất ảnh của 3ds Max như V-Ray, Brazil r/s và finalRender. Các phiên bản gần đây yêu cầu việc đăng kí và các thỏa thuận sử dụng với nhà sản xuất. Có thể thông qua email hoặc fax.

Mô hình

Mô hình Polygon

Mô hình đa giác Polygon được sử dụng chung nhất trong việc thiết kế game và nhiều công nghệ mô hình khác đều là dựa trên các đa giác. Việc sử dụng mô hình 3D dựa trên các đa giác có nhiều lợi điểm là việc tính toán theo thời gian thực là rất nhanh, thường thì các mô hình sẽ bắt đầu được dựng bởi tập hợp các mô hình nguyên sinh trong 3ds max, sử dụng các công cụ như bevel (vát góc), extrude (nổi khối), và polygon cut (cắt đa giác), rồi sau đó hiệu chỉnh chi tiết các thực thể đó. Phiên bản 6 đã đưa vào đặc điểm hiệu chỉnh đối tượng đa giác Editable Poly, với các thao tác biên tập đơn giản, và cung cấp khả năng làm mịn theo các cấp thì đây là công cụ biên tập thật sự là mạnh mẽ.

NURBS hay Các đối tượng B-Spline không định dạng hữn hạn

Một loại đối tượng cao cấp hơn thay thế cho các đa giác, nó cho phép làm các bề mặt mịn màng hữu cơ hơn. NURBS là một loại đối tượng mới được đưa ra, chúng xuất phát từ các công thức toán học, tạo lên các bề mặt tự do và uyển chuyển như thân khung xe, các bề mặt tầu biển,... và nhiều tính năng tuyệt vời khác.

Công cụ Surface/và đối tượng Editable path

Công cụ Surface ban đầu là một plug in của hãng thứ 3, nhưng Kinetix đã đưa vào trong phiên bản 3.0 công cụ này. Công cụ surface được sử dụng cho việc tạo các bề mặt 3ds bằng các đường spline, và áp các phép hiệu chỉnh được gọi là "surface - mặt" Các phép hiệu chỉnh này cho phép tạo các mặt có tập hợp từ các mặt nhỏ gồm 3 đến 4 đỉnh trên một hệ thống lưới. Điều này thường có trong các mô hình được dùng là 'Mesh' hoặc 'Nurbs', nó cho phép sử dụng các công cụ đường cong curved để tạo lập lên các kết cấu hình học. Mặc dầu công cụ surface là một công cụ hữu ích để tạo ra các hình học nhưng thuộc tính tốt hơn 'surface properties' cũng có tính năng tương tự được tìm thấy trong bảng Edit Patch modifier, cho phép một người sử dụng có thể bảo trì và sửa đổi điều chỉnh lại một nhóm các thành phần "smoothing groups" giữa các mặt.

Dựng mô hình với tập hợp các thể nguyên sinh có sẵn

Đây là một phương thức cơ bản, với nó cho phép tạo một số hình khối chuẩn như khối hộp - box, khối nón - cone, khối trụ - cylinder và nhiều đối tượng chuẩn hóa khác. Với các đối tượng nguyên sinh thì chúng ta đều có thể sử dụng các phép toán logic boolean operations để thao tác hợp, trừ, giao hay kết nôi các khối. Ví dụ, một khi bạn đã có 2 hình cầu làm việc với công cụ có thể kết nối tạo thành một quả bolling.

Động lực học

3ds Max truyền thống có một vài bộ phát sinh hạt. Với phiên bản 3, có đến 6 bộ phát sinh hạt (không bao gồm Particle Flow) được tạo cho việc các hành vi chỉ định. Bộ phát sinh hạt gốc là Spray, Snow, Blizzard, P Array?, P Cloud?, và Super Spray. Particle Flow là một bộ phát sinh (không thẳng) non-linear, các hệ thống hạt này được phát triển bởi Oleg Bayborodin, và không giống với hệ thống Particle Flow ngày nay nhưng vẫn cho phép thiết kế các hành vi của các hạt dựa trên một loạt các định nghĩa sự kiên Events (Procedures - Các thủ tục) theo các tiến trình chuyển động. 3ds Max bao gồm các bộ máy vật lý, được gọi là reactor - phản ứng, phiên bản gốc được phát triển bởi Havok. Reactor có thể mô phỏng các hiện tượng hiệu ứng vật lý thực tế như rigid bodies - thể rắn, soft bodies - thể mềm, cloth - vải vóc, gravity - trọng lực, và các hiện tượng khác. Giống như các bộ máy vật lý khác, reactor sử dụng các khối bao lồi - convex hull, nhưng có thể tùy biến tới tất cả các đỉnh nhưng cái giá phải trả là tốn thời gian.

Rendering - Kết xuất hình ảnh

Scanline Rendering

Đây là bộ tô bóng kết xuất hình ảnh mặc định trong 3DS Max. Một vài đặc điểm cao cấp đã được thêm vào để bộ tô bóng scanliner làm việc hiệu quả hơn trong vài năm gần đây như ánh sáng toàn cục - global illumination, phát quang - radiosity, và dò tia - ray tracing.

mental ray

mental ray là một sản phẩm chất lượng được phát triển bởi Mental Images. mental ray được tích hợp vào trong phiên bản gần đây nhất của MAX, và nó là một công cụ kết xuất hình ảnh mạnh mẽ, với việc kết xuất theo khối - bucket rendering (tương tự như bộ kết xuất Satellite Rendering của Maya), một công nghệ được phát triển rộng rãi cho các hiệu quả máy tính. phiên bản mental ray của 3ds Max cũng có một tập hợp các công cụ có thể tạo liên kết dễ dàng.

Render Man?

Một hãng thức ba liên kết tạo lên Render Man? cũng cho phép liên kết trong Max. Các đặc điểm khác

MAX Script?

MAX Script? là một ngôn ngữ kịch bản - scripting language được xây dựng sẵn trong 3ds Max, và nó được sử dụng cho việc tạo các chức năng trong MAX đồng thời các mô đun plugin vào trong Max đều viết trên MA Xscript?.

Character Studio

Character Studio là một plugin đã được đưa vào phiên bản 4 của Max cho phép tạo các nhân vật hoạt hình được trực quan. Hệ thống sử dụng các nhân vật trung tâm gọi là "Biped" và được tạo trước cho phép người dùng điều chỉnh sắp đặt chuyển động. Biên tập các chuyển động với các công cụ nhập dữ liệu vào trong Character Studio tọa hoạt cảnh. Các đối tượng "Biped" có đặc điểm hữu ích khác là tự động hóa chuyển động đi bộ vòng quanh - walk cycles và di chuyển theo đường dẫn - movement paths, và thêm các chuyển động khác.

Itgatevn Graphics Group (Theo WIKIPEDIA)

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

vanmieu4.jpg: 800x500, 160k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
th_vsg_02.jpg: 200x150, 5k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-5.jpg: 800x600, 56k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
nhatranglarge16820061.jpg: 650x406, 201k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
osgguide.jpg: 117x160, 21k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu8.jpg: 800x500, 143k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 10, 2007, at 10:12 AM